Soiten palvelualuejohtajien valinta

Hallintosäännön 63 § (henkilöstövalinnat) mukaisesti toimialuejohtaja valitsee palvelualuejohtajat. Valinnassa on kuultava toimitusjohtajaa sekä johtajaylilääkäriä, johtajaylihoitajaa ja sosiaalijohtajaa. Poliittinen ohjausryhmä valitsi palvelualuejohtajien tehtäviin muutosmandaatilla viranhaltijat hoitamaan tehtäviä valmisteluprosessin ajan. Muutosmandaattien valintapäätökset Lue lisää

Pohjoisen ERVA:n yhteisestä toimintamallista sovittiin

Pohjoisen erityisvastuualueen (ERVA:n) luottamushenkilöt ja virkamiesjohto hyväksyivät OYS-ERVA kesäpäivillä esityksen yhteisestä Pohjoisen ERVA-toimintamallista luovutettavaksi ministeri Rehulalle. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 10.9.2016 mennessä lausuntoja terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisluonnoksesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston Lue lisää

Soiten toimialuejohtajat valittu

Keväällä 2016 Soiten poliittinen ohjausryhmä valitsi toimialuejohtajien tehtäviin sekä kehittämisyksikön johtajan tehtävään muutosmandaatilla viranhaltijat hoitamaan tehtäviä valmisteluprosessin ajan. Muutosmandaattien valintapäätökset perustuivat liikkeenluovutuksen piirissä olevan henkilöstön keskuudessa toteutettuun sisäiseen hakuprosessiin. Kaikki Lue lisää

Soiten valtuusto käynnisti kuntayhtymän päätöksenteon

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 13.6.2016. Järjestäytymiskokouksessaan valtuusto laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen valitsi toimikaudekseen perussopimuksen mukaiset toimielimet. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Soiten hallintosääntö. Valtuusto kutsui yksimielisellä Lue lisää

Hallintosääntö sekä viranhaltijoiden valintaprosessi

TIEDOTE     20.5.2016 Keski-Pohjanmaan alueellisen sote-organisaatiohankkeen poliittinen ohjausryhmä kokousti viimeisen kerran pe 20.5.2016. Kokouksessa käsiteltiin mm. Soiten hallintosääntöluonnos, ensimmäisen valtuuston päätöksentekoon menevät asiakokonaisuudet sekä Nordic Healthcare Groupin laatima hallintosäännön ulkoinen arviointi ja Lue lisää

Soite-kuntayhtymän valmistelutyö etenee

Alueellisen sote-organisaatiohankkeen poliittinen ohjausryhmä kokousti pe 8.4.2016. Kokouksessa käsiteltiin vastuualuetason muutosjohtajamandaattien myöntäminen, hallintosäännön valmistelun eteneminen sekä kuntayhtymän uuden valtuuston, hallituksen, yksilöjaoston sekä tarkastuslautakunnan kokoamisprosessin eteneminen. Soite-kuntayhtymän valmistelutyö etenee aikataulussaan. Soiten Lue lisää

Palvelualuetason muutosjohtajat valittiin ja vastuualuetason organisaatiorakenne vahvistettiin

Alueellisen sote-organisaatiohankkeen poliittisen ohjausryhmän kokous pidettiin perjantaina 11.3.2016. Kokouksessa käsiteltiin mm. palvelualuetason muutosjohtajien mandaattien myöntäminen sekä vastuualuetason organisaatiorakenne. Palvelualuetason muutosjohtajien tehtäviin saatiin useita hyviä hakemuksia. Poliittinen ohjausryhmä päätti myöntää muutosjohtajien Lue lisää