Neuvolaikäisten terveystarkastukset

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti seurantatarkastusohjelman sekä lapsen tai perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi neuvolapalveluissa on tarpeen mukaan käytettävissä eri alojen asiantuntijoita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastenneuvolatyön sähköisessä käsikirjassa käsitellään laajemmin määräaikaistarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöjä.


Laajaan lapsen terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan tekemän määräaikaistarkastuksen lisäksi neuvolalääkärin tarkastus, joihin kutsutaan molemmat vanhemmat. Lääkärikäynnille ajan antaa terveydenhoitaja neuvolakäynnin yhteydessä. Vanhempien toivotaan täyttävän päihdekyselyn molempien vanhempien päihteiden käytöstä sekä "Lapsiperheen arjen voimavarat" -kaavakkeen.

Lastenneuvolan terveystarkastuksiin pyydetään myös päivähoidon ja vanhempien yhdessä laatima kuvaus lapsesta, mikäli lapsi on päivähoidossa. Laajan terveystarkastuksen tarkoituksena on yhteistyössä vanhempien kanssa vahvistaa perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita, kuten hyviä terveystottumuksia, voimavaroja ja vanhemmuutta ja tunnistaa perheen tai perheen jäsenten tuen tarpeet mahdollisimman varhain. Tarkastuksiin valmistaudutaan etukäteen pohtimalla omia ja koko perheen voimavaroja ja terveystottumuksia.

Neuvolatarkastukset lapsen iän mukaan

Terveydenhoitajalle: 2-3 vko, 2kk, 3kk, 5kk, 6kk, (10 kk), 12kk, 1,5v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v
Neuvolalääkärille: 4-6 vko, 4kk, 8kk, 1,5v, 4v

Yhteystiedot

Lastenneuvolat