Tiedote 2.6.2017

Soite keskittää kuljetuspalvelut vuoden 2017 aikana

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallituksen maaliskuisen päätöksen mukaisesti Soiteen ollaan perustamassa kuljetuspalvelukeskusta. Kuljetuspalvelukeskuksen toiminnan on määrä alkaa 1.9.2017. Toukokuun kokouksessa Soiten hallitus hyväksyi kuljetuspalvelukeskuksen palvelukuvauksen ja kuljetuskriteerit. Kuljetusrinkiin hakevien taksiyrittäjien tarjoukset on käyty läpi ja hallitus päätti, että kuljetuspalveluja tarjonneet yritykset valitaan mukaan hankintasopimukseen. Aiemmin Soiten hallitus on myös hyväksynyt sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain soveltamisohjeet Soitessa.

Soiten kuljetuspalvelukeskus

Kehitysvamma-, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien perusteella Soiten on järjestettävä yhdeksän kunnan alueella em. lakeihin perustuvia kuljetuspalveluita. Kehitysvamma- ja vammaispalvelulain perusteella järjestettävät palvelut ovat kuljetuspalvelua tarvitseville henkilöille subjektiivisia, kun taas sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat tarveharkintaisia. Henkilökuljetuksilla korvataan sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei ole vaikeavammaisen tai iäkkään käyttäjän kannalta riittävän esteetöntä tai omatoimisesti saavutettavaa. Soiten viranhaltijat tekevät päätökset kuljetuspalvelun myöntämisestä Soiten Hoidon ja hoivan toimialueella sekä Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialueella.

Kehitysvamma- ja vammaispalvelulain perusteella asiakkaille tarjottavia kuljetuspalveluita ovat mm. erillistilauksiin perustuvat kuljetukset, opiskeluihin liittyvät kuljetukset, työ- ja päivätoimintakuljetukset sekä kiireettömät potilassiirtokuljetukset. Henkilökuljetusten lisäksi Soiten pientavaraliikenteessä kulkee mm. ateria- ja kauppakassi-, apuväline-, laboratorionäyte- ja lääkekuljetuksia sekä sisäistä postia ja materiaalisiirtoja. Henkilökuljetuspalvelut on tähän saakka järjestetty irrallisina kokonaisuuksina pientavaraliikenteestä.

Vammaispalvelulaki on uusiutumassa ja lakiluonnokseen on kirjattu, että kuljetuspalveluun oikeutettujen henkilöiden matkoja on yhdisteltävä toteutettavaksi samalla ajoneuvolla, ellei matkojen yhdistely aiheuta matkustusajan kohtuutonta pitenemistä tai muuta kohtuutonta haittaa palveluun oikeutetulle.

Edellä mainituista syistä johtuen kuljetuspalveluiden kokonaiskoordinoinnin tarpeellisuus on tunnistettu ja Soiteen on päätetty perustaa kuljetusten hallintaan ja ohjaukseen keskittyvä kuljetuspalvelukeskus. Soiten kuljetuspalvelukeskus yhdistää myös henkilö- ja pientavaraliikenteen mahdollisuuksien mukaan. Keskuksen perustamisen myötä Soitelle syntyy aito vaikutusmahdollisuus kuljetuspalveluiden toteuttamiseen sekä mahdollisuus toteuttaa palvelut yhtenäisesti ja kustannustehokkaasti koko toiminta-alueellaan.

Soiten kuljetuspalvelukeskus tulee tarjoamaan kehitysvamma- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita asiakkaille pääsääntöisin arkipäivisin klo 7-18 välisenä aikana, mutta kuljetukset järjestyvät myös muina aikoina Soiten oman yksikön kautta. Ennen toiminnan alkamista informoimme kirjeitse asiakkaita, joita muutos koskee.    

Tiedotteet