Tiedote 16.6.2017

Virtuaalihoivakäynnit käyttöön Soiten kotihoidossa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kotihoidossa on otettu käyttöön virtuaalihoivapalvelu asiakkaiden hoidossa. Virtuaalihoivan avulla asiakasta ohjataan tablettitietokoneen kuva- ja ääniyhteyden avulla tekemään itsenäisesti toimintoja, joihin hän pystyy ohjattuna. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa lääkkeiden ottaminen, ruoan lämmittäminen, verenpaineen ja verensokerin mittaaminen, sekä insuliinin pistäminen.

Virtuaalihoivan avulla voidaan korvata tukikäyntejä, joissa ohjauksen avulla autetaan asiakasta selviytymään itsenäisesti kotona.  Virtuaalihoiva voi olla osa asiakkaan kotihoitoa tai se voi olla myös ainoa tukimuoto. Kotihoidon työntekijät tekevät arvioinnin siitä, voiko asiakkaan käyntejä toteuttaa virtuaalihoivan avulla.
 
Virtuaalihoivakäynnit tehdään asiakkaan kanssa ennalta sovittuna ajankohtana. Jokaiselle käynnille sovitaan edeltävästi tehtävät, joita käyntien aikana toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas ei selviydy ohjattuna sovituista toiminnoista, toteutetaan käynti kotikäyntinä ja asiakkaan soveltuvuus virtuaalihoiva-asiakkuuteen arvioidaan uudelleen.

Virtuaalihoivalaitteiston kautta asiakkaalla on myös mahdollisuus olla yhteydessä omaisiin. Laitteistoon on mahdollista myöhemmässä vaiheessa tuottaa myös erilaisia sisältöjä, esimerkiksi erilaisia jumppa- ja musiikkihetkiä, keskusteluja ja pelejä.
Soiten virtuaalihoivan teknisen toteutuksen toteuttaa VideoVisit Oy ja palvelu hankittiin KL-Kuntahankintojen KLKH 109 Virtuaaliset hoivaratkaisut -puitesopimuksen mukaisesti. Soite solmi VideoVisit Oy:n kanssa koko puitesopimuskauden kattavan sopimuksen virtuaalihoitopalvelun käytöstä alueella. Sopimus palveluntuotannosta on voimassa vuoteen 2024 asti. 

Virtuaalihoivapalvelua käyttäviä asiakkaita on tällä hetkellä Kokkolan itäisessä kotihoidossa ja Kruunupyyssä. Palvelua laajennetaan lähiaikoina myös Lestijokilaakson kotihoitoon ja myöhemmin laajemmin koko Soiten kotihoitoon.

Tiedotteet