Tiedote 10.8.2017

Psykiatrian tutkimussäätiön mielenterveyspalkinto ylilääkärillemme Matti Kaivosojalle

K-PKS:n ylilääkäri, LT Matti Kaivosoja palkittiin Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinnolla, joka ojennettiin hänelle 9.8.2017 HUS:n ja Helsingin Yliopiston Psykiatrian päivän yhteydessä. Palkinnolla Psykiatrian Tutkimussäätiö haluaa huomioida vuosittain henkilön, joka on toiminnallaan esimerkillisesti edistänyt mielenterveyteen kohdistuvaa tutkimusta ja kehittämistyötä. Mielenterveyden edistäminen ja häiriöiden ehkäisy kuuluvan palkinnon myöntämisperusteisiin. Tänä vuonna palkintoa myönnettäessä painotettiin erityisesti Matti Kaivosojan pitkäaikaista ja laaja-alaista työtä väestön mielenterveyden edistämisessä ja palvelujärjestelmän kehittämisessä.

LT Matti Kaivosoja on lastenpsykiatri ja perheterapeutti, joka toimii Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ylilääkärinä ja toimialuejohtajana sekä kliinisenä opettajana Turun Yliopistossa. Hiljattain hänet valittiin asiantuntijaksi STM:n sivistys- ja sote -palveluiden yhdyspintoja sekä verkostojohtamisen mallien selvityshenkilöryhmään. Matti Kaivosoja on pitkän linjan kehittäjä, joka on vaikuttanut monissa kansallisissa kehittämishankkeissa, kuten 2000-luvun alkupuolella toteutetussa Pohjanmaa -hankkeessa ja nyt viimeksi Mieli 2009 suunnitelman suunnittelussa ja toimeenpanossa. Hän on väestön mielenterveyteen ja sen kehittämiseen monin tavoin sitoutunut ja laajalti arvostettu toimija, jolle terveys- ja sosiaalitoimen integraatio on ollut luonteva näkökulma jo kauan ennen nykyistä sote -ohjelmaa. Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja muu tuki ovat olleet vahvasti hänen intresseissään. Hän on aikoinaan väitellyt nuorten pakkohoidon käytön perusteista. Matti Kaivosojan tunnusmerkkinä on ollut ”kaikki mukaan” -periaate väestön mielenterveyden edistämisessä ja myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Ajattelultaan häntä voi pitää humaanina positiivisen mielenterveyden puolustajana.

http://www.psykiatriantutkimussaatio.fi/index.php?tid=31


Tiedotteet