Yleislääketieteen osasto 4, Kokkola

Osasto 4 on kuntoutusosasto, joka on suuntautunut neurologisten ja ortopedisten potilaiden jatkohoitoon ja kuntoutukseen.

Osastolla toteutetaan aivoverenkiertohäiriöpotilaiden subakuutti keskitettyä kuntoutusta. Vuodepaikkoja on 27, jotka jaettu hoidollisesti kahteen moduliin ja jokaiselle potilaalle on nimetty oma hoitaja.

Osastolla on käytettävissä fysio-, toiminta- ja puheterapia palvelut. Hoitotyössä korostuu kuntouttava hoitotyö sekä hoito-ja kuntoutussuunnitelman mukainen hoitotyön toteutus.

Tavoitteena on lisätä ja parantaa kuntoutujien toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja edistää hyvinvointia.

Kuntoutusjakson tavoitteena on kotiutuminen. Apu-ja tukipalvelujen tarjoaminen tarvittaessa jatkohoidon / kotiutumisen onnistumiseksi.

Vierailuajat

Joka päivä klo 13-15 ja klo 17-18:30.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta vuodeosastohoidoista peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu. Vuodeosastohoidon kk-maksuihin liittyvät selvitykset ja laskelmat hoitaa osastosihteeri.
Yhteystiedot

Postiosoite
Kokkolan terveyskeskussairaala

Mariankatu 28
67200 Kokkola


Osasto 4 kanslia

Mariankatu 28, 67200 Kokkola
puh. 040 806 5670 tai 040 4892006
fax. (06) 835 2212 


Osasto 4 sihteeri
puh. 040 806 5666 tai 044 730 7620
Apulaisosastonhoitaja, osasto 4
Rautiola Marjut
puh. 040 806 5326

Osastonlääkäri
Tarja Pentikäinen
ajanvaraus sihteeriltä arkisin klo 8-16

Ylilääkäri
Virve Ojutkangas
ajanvaraus sihteeriltä arkisin klo 8-16

Kotiuttamishoitaja
Korpijärvi Sanna
044 730 7656