Yleislääketieteen osastot

Soiten yleislääketieteen osastot sijaitsevat:

Yleislääketieteen osastohoito vastaa potilaiden perusterveydenhuollon akuuttihoidosta, toimintakyvyn kartoituksesta, kuntoutuksesta ja erikoissairaanhoidon jälkeisestä hoidosta. Vuodeosastolla voidaan järjestää myös lyhytaikaista vuorohoitoa lääketieteellisin perustein. 

Hoitoon osastolle tullaan yleensä lääkärin lähetteellä. Hoito lähtee asiakkaan tarpeista ja se toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Hoidossa pyritään tukemaan ja ylläpitämään asiakkaan jäljellä olevaa toimintakykyä kuntouttavan työn keinoin. Hoito toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä potilaan, omaisten, kotihoidon ja erikoissairaanhoidon kanssa.