Siirry sisältöön

Viranhaltija: Österlund Katja

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 14.06.2022 / § 20632

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sairaanhoitajasissin toimi resurssikeskuksessa – Perhonjokilaakso (ID:1857)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Resurssikeskuksen sairaanhoitajasissin toimi Perhonjokilaakson varahenkilöstössä (20602) on ollut julkisesti haettavana. Toimeen tuli määräaikaan mennessä kaksi hakemusta ja molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun. Toinen hakijoista ilmoitti keskeyttävänsä hakuprosessin ennen haastatteluja. Haastattelun suorittivat palveluesimies Katja Österlund ja osastonhoitaja Taru Tuomivaara.

Perustelu / esittelijä:


Sairaanhoitaja Veera Björkbacka on koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopiva sairaanhoitajan toimeen.

Päätös:


Valitsen sairaanhoitajan toimeen 20602 sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/kätilö Veera Björkbackan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilöstön työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus


Österlund, Katja