Siirry sisältöön

Viranhaltija: Tallgard, Sonja

Virka-asema: Serviceförman

Päivämäärä / pykälä:15.06.2022 / § 20641

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: En befattning som handledare (id:1855)

Asianosaiset: Sökande

Selostus asiasta:

En befattning som handledare har sökts 30.5.2022 klo 12.00. Sökandena var två (2) till antalet, av vilka två blev kallade till intervju. Intervjuerna genomfördes av Sonja Tallgård och Jeanette Hagnäs.

Perustelu / esittelijä:

Närvårdare Alma Granholm är genom kunskap, utbildning, arbetserfarenhet inom service för personer med funktionsnedsättning och på grundval av det intryck som erhölls under intervjun den lämpligaste till närvårdar befattningen.

Päätös:

Jag väljer Alma Granholm till handledare befattningen (30016). Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga av samkommunens företagsläkare. Prövotid är på sex månader.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Tallgard, Sonja