Siirry sisältöön

Viranhaltija: Silvander, Marita

Virka-asema: Osastonhoitaja / Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 15.06.2022 / § 20646

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Hammashoitajan toimi (id:1829)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Hammashoitajan toimi on ollut haettavana 13.5.2022 klo 15.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 3, joista 3 kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat Marita Silvander, Leila Hagqvist ja Martti Lilja.

Perustelu / esittelijä:

Fanny Koivisto on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin hammashoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen hammashoitajan toimeen (30815) Fanny Koiviston. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Silvander, Marita