Siirry sisältöön

Viranhaltija: Pippola, Anu

Virka-asema: Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 15.06.2022 / § 20640

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sosiaalityöntekijän viransijaisuus aikuissosiaalityössä 6.12.2022 saakka (id: 1852)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Aikuissosiaalityön vastuualueella on ollut haettavana sosiaalityöntekijän viransijaisuus 6.12.2022 saakka 27.5.2022 klo 12.00 mennessä.
Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yksi (1). Hakijalla oli sosiaalityöntekijän sijaiskelpoisuus ja hänet kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun osallistuivat johtava sosiaalityöntekijä Risto Vähämaa ja vastuualuejohtaja Anu Pippola.

Perustelu / esittelijä:

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys tai kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan valita enintään vuoden ajaksi lain edellyttämät sosiaalityön opinnot suorittanut henkilö. Mervi Ritvosella on lain edellyttämä määrä sosiaalityöntekijän opintoja suoritettuna. Mervi Ritvonen on työkokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella soveltuva sosiaalityöntekijän sijaisuuteen.

Päätös:

Valitsen sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen 6.12.2022 saakka Mervi Ritvosen. Koeaika on 3 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Pippola, Anu