Siirry sisältöön

Viranhaltija: Pippola, Anu

Virka-asema: Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 17.06.2022 / § 20677

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sosiaaliohjaajan virka, Aikuissosiaalityö, Typ-palvelu (id:1853)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Aikuissosiaalityön vastuualueelle Työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP) on ollut haettavana sosiaaliohjaajan virka 27.5. 2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 10. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdon. Sosiaaliohjaajan virkaan haastateltiin kaksi (2) hakijaa. Haastattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä Risto Vähämaa, vastuualuejohtaja Anu Pippola ja sosiaalityöntekijä Tuija Vuotila.

Perustelu / esittelijä:

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen pätevyys, sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin aikuissosiaalityön TYP-palvelun sosiaaliohjaajan virkaan on sosionomi Jenna Vähähyyppä.

Päätös:

Valitsen sosiaaliohjaajan virkaan (30351) Jenna Vähähyypän. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Pippola, Anu