Siirry sisältöön

Viranhaltija: Luomala, Heidi

Virka-asema: vs. hankejohtaja, kehittämisasiantuntija

Päivämäärä / pykälä: 21.06.2022 / § 20702

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Osa-aikaisen koulutussihteerin määräaikainen toimi (id: 1876)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Koulutussihteerin toimi on ollut haettavana 17.6.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 2. Kaikki hakijat haastateltiin. Haastattelut suorittivat vs. hankejohtaja, kehittämisasiantuntija Heidi Luomala ja koulutuspäällikkö Maria Isokoski.

Perustelu / esittelijä:

Katariina Muilu on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin koulutussihteerin toimeen.

Päätös:

Valitsen koulutussihteerin toimeen Katariina Muilun. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 2,5 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Luomala, Heidi