Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kauppinen, Jouni

Virka-asema: Vastuualuejohtaja, lasten ja nuorten kuntoutus

Päivämäärä / pykälä: 21.06.2022 / § 20700

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Puheterapeutin toimi aikuisneurologialla (id: 1800)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Puheterapeutin toimi aikuisneurologialla oli haettavana 10.6.2022 klo 12:00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yksi kappale.

Perustelu / esittelijä:

Hakija oli ainoa pätevä hakija ja hakemuksen ja kokemuksen perusteella erittäin sopiva tehtävään.

Päätös:

Valitsen puheterapeutin toimeen aikuisneurologialla (vakanssi 3502) Eeva Vesan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kauppinen, Jouni