Siirry sisältöön

Viranhaltija: Britt-Marie Karlsson

Virka-asema: vastuualuejohtaja

Päivämäärä: 22.6.2022

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sosiaalityöntekijän virka kotoutumispalveluissa (id:1864)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:                      

Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana 17.6.22 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 1 kpl. Hakija kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat palvelualuejohtaja Marja Paananen ja vastuualuejohtaja Britt-Marie Karlsson.

Perustelu/esittelijä:                

Hakija ei täytä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä  annetun lain (817/2015) laillistetun sosiaalityöntekijän kelpoisuusehtoja. Koska ei saatu pätevyysvaatimuksen täyttäviä hakijoita Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymällä on siten perusteltu syy jättää virka täyttämättä.

Päätös:                                       

Päätän jättää täyttämättä sosiaalityöntekijän vakituisen viran kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa.

Tästä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, sillä päätös koskee valmistelua (kuntalaki 136 §).

Hyväksyjä:                                 

Britt-Marie Karlsson