Siirry sisältöön

Viranhaltija: Vähärautio, Anu
Virka-asema: vastuualuejohtaja
Päivämäärä / pykälä: 25.07.2022 / § 20899
Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kahden psykiatrisen sairaanhoitajan määräaikaiset työsuhteet ajalle 8.8.2022-2.6.2023 (ID: 1904)
Asianosaiset: Hakijat
Selostus asiasta: Sairaanhoitajan määräaikainen työsuhde on ollut haettavana 17.7.22 klo 16.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhtensä kolme, kaikki hakijat haastateltiin. Haastattelun suoritti vastuualuejohtaja Anu Vähärautio.
Perustelu / esittelijä: Marja Viiperi on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa
saadun vaikutelman perusteella sopivin määräaikaiseen sairaanhoitajan työsuhteeseen.
Päätös: Valitsen määräaikaiseen sairaanhoitajan työsuhteeseen Marja Viiperin. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen.
Hyväksyjä / allekirjoitus: Vähärautio, Anu