Siirry sisältöön

Viranhaltija: Orjala, Juho-Pekka
Virka-asema: Huoltopäällikkö
Päivämäärä / pykälä: 28.07.2022 / § 20933
Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lääkintämekaanikon toimi (ID: 1798)
Asianosaiset: Hakijat
Selostus asiasta: Lääkintälaitemekaanikon toimi on ollut haettavana 3.5.2022 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 3 kappaletta, kaikki hakemuksen jättäneet haastateltiin. Haastattelun suorittivat Pekka Nevanperä ja Juho Pekka Orjala.
Perustelu / esittelijä: Harri Söderholm on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä
haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin lääkintälaitemekaanikon toimeen.
Päätös: Valitsen lääkintälaitemekaanikon toimeen (10212) Harri Söderholmin. Ennen
valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan
työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.
Hyväksyjä / allekirjoitus: Orjala, Juho-Pekka