Siirry sisältöön

Viranhaltija: Hassel, Minna
Virka-asema: Palveluesimies
Päivämäärä / pykälä: 01.08.2022 / § 20968
Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kolme (3) sairaanhoitajan tointa
Asianosaiset: Hakijat
Selostus asiasta: Palvelutalo Fionan sairaanhoitajan toimet ovat olleet haettavana 21.7.2022 klo 16 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä kaksi, joista molemmat kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat palveluesimies Petra Lågland ja palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma.
Perustelu / esittelijä: Sairaanhoitaja Anu Ainali on koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella sopivin toimeen.
Päätös: Valitsen Palvelutalo Fionan sairaanhoitajan toimeen (31818) Anu Ainalin. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee toimittaa kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.
Hyväksyjä / allekirjoitus: Hassel, Minna