Siirry sisältöön

Viranhaltija: Hassel, Minna

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 01.08.2022 / § 20960
Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kuusi (6) lähihoitajan tointa
Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta: Palvelutalo Fionan lähihoitajan toimet ovat olleet haettavana 20.7.2022 klo 16 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä viisitoista (15), joista kolmetoista (13) kutsuttiin haastatteluun. Kaksi kutsutuista ei saapunut paikalle ja yksi perui hakemuksensa. Haastattelun suorittivat palveluesimies Minna Hassel ja palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma.

Perustelu / esittelijä: Lähihoitaja Charlotta Niemi on koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella sopivin toimeen.

Päätös: Valitsen Palvelutalo Fionan lähihoitajan toimeen (31796) Charlotta Niemen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee toimittaa kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus: Hassel, Minna