Siirry sisältöön

Viranhaltija: Lönnbäck, Minna

Virka-asema: Palvelualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 04.08.2022 / § 20987

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA PERHEKESKUSPALVELUISSA LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUISSA (ID: 1891)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta: Perhekeskuspalveluiden palvelualueella ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden perhesosiaalityössä on ollut haettavana sosiaalityöntekijän virka 29.7.2022 klo 12.00 mennessä. Virkaan tuli määräaikaan mennessä kolme (3) hakemusta. Yksi (1) hakijoista täytti viran hoitamiseksi vaadittavat yleiset kelpoisuusehdot. Haastatteluun kutsuttiin yksi hakija.

Perustelu / esittelijä: Päivi Naukkarinen täyttää viran hoitamiseksi vaadittavat yleiset kelpoisuusehdot (tarkistettu JulkiSuosikki). Haastattelu suoritettu 4.8.2022

Päätös: Valitsen sosiaalityöntekijän virkaan (31434) laillistetun sosiaalityöntekijän YTM Päivi Naukkarisen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee toimittaa kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hyväksyjä / allekirjoitus: Lönnbäck, Minna