Siirry sisältöön

Viranhaltija: Eteläperä, Karita

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 08.09.2022 / § 21283

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitajan toimi Perhonjokilaakson kotihoidossa (id: 1931)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Lähihoitajan toimi on ollut haettavana 29.8.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä kaksi (2), ja molemmat hakijat haastateltiin. Haastattelun suorittivat Perhonjokilaakson kotihoidon palveluesimies Karita Eteläperä ja Lestijokilaakson kotihoidon palveluesimies Kaisa Pollari.

Perustelu / esittelijä:

Heli Vehkalampi on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin lähihoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen lähihoitajan toimeen (31033) Heli Vehkalammen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Eteläperä, Karita