Siirry sisältöön

Viranhaltija: Riutta-Huopana, Anu

Virka-asema: Vastuualuejohtaja, palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 12.09.2022 / § 21337

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Fysioterapeutin sijaisuus (id: 1909)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Ikääntyneiden kuntoutuksessa oli fysioterapeutin sijaisuus haettavana 9.9.2022 mennessä. Sijaisuuden alkusijoituspaikka on tehostetun kotikuntoutumisen yksikkö. Sijaisuus kestää 31.12.2023 asti. Hakemuksia tuli yksi kappale.

Perustelu / esittelijä:

Fanny Norrman on työskennellyt aikaisemmin tehostetun kotikuntoutumisen yksikössä ja hän on työkokemuksen ja osaamisen perusteella sopiva valinta sijaisuuteen.

Päätös:

Valitsen Fanny Norrmanin fysioterapeutin sijaisuuteen ajalle 1.1.2023-31.12.2023.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Riutta-Huopana, Anu