Siirry sisältöön

Viranhaltija: Pikkarainen, Nina

Virka-asema: Vs. palveluesihenkilö

Päivämäärä / pykälä: 13.09.2022 / § 21354

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kaksi (2) ohjaajan toimea vammaispalveluissa (id: 1946)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Ohjaajan toimi vammaispalveluiden toimialueella asumispalveluissa on ollut haettavana 8.9.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin 3 , joista 2 kutsuttiin haastatteluun.

Perustelu / esittelijä:

Piia Korhonen on soveltuvuuden, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin ohjaajan toimeen.

Päätös:

Valitsen Piia Korhosen asumispalvelujen Lumikonkorttelin ohjaajan toimeen (9940 ).Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Pikkarainen, Nina