Siirry sisältöön

Viranhaltija: Haasala, Suvi

Virka-asema: VS Palvelupäällikkö

Päivämäärä / pykälä:13.09.2022 / § 21352

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Osastonsihteerin toimi (reservi) 31856, Sihteeri-, tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut

Selostus asiasta:

Osastonsihteerin toimi täytetään ilman hakumenettelyä koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Osastonsihteeri Veronica Kero on hoitanut osastosihteerin työtehtäviä yli vuoden ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen osastosihteerin toimeen (31856) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 66 § perusteella osastosihteeri Veronica Keron.
Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Haasala, Suvi