Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kuusio, Annukka

Virka-asema: Ylilääkäri

Päivämäärä / pykälä: 19.09.2022 / § 21425

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin virka (id: 1875)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin virka on ollut haettavana 15.7.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä yksi (1), joista yksi kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat kirurgian ylilääkäri Annukka Kuusio ja gastrokirurgian osastoylilääkäri Misa Kokkonen.

Perustelu / esittelijä:

Piritta Vuori on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopiva erikoislääkärin virkaan

Päätös:

Valitsen erikoislääkärin virkaan (1108) Piritta Vuoren. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kuusio, Annukka