Siirry sisältöön

Viranhaltija: Hiltunen, Marjo

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 19.09.2022 / § 21422

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Ohjaajan toimi Mesilän ryhmäkodilla (id: 1926)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Vammaispalvelun toimialueella, vammaispalvelujen asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut, palvelualueella on ollut haettavana ohjaajan toimi 15.9.2022 mennessä. Haettavaan toimeen jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä viisi (5) hakemusta.

Perustelu / esittelijä:

Perusteina tehdylle ohjaajan toimen valinnalle, olivat soveltuvuus tehtäviin, hankittu työkokemus, koulutus ja haastattelun antama vaikutelma hakijan osaamisesta ja hänen vahvuuksistaan työssä, erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän lähiverkostojensa kanssa.

Päätös:

Valitsen Lea Annalan ohjaajan toimeen (31053). Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Hiltunen, Marjo