Siirry sisältöön

Viranhaltija: Akolahti, Päivi

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 19.09.2022 / § 21421

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sairaanhoitajan toimi 31336, Hoito ja hoiva, kotihoito eteläinen

Selostus asiasta:

Sairaanhoitajan toimi (31336) on vapautunut toimenhaltijan irtisanoutumisen johdosta. Sairaanhoitajan toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Sairaanhoitaja Maria Vähä-Lassila on hoitanut sairaanhoitajan työtehtäviä yksikössä useiden vuosien ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (31336) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 66 § perusteella sairaanhoitaja Maria Vähä-Lassilan 1.10.2022 alkaen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Akolahti, Päivi