Siirry sisältöön

Viranhaltija: Vuorio, Hanna

Virka-asema: Vs Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 19.09.2022 / § 21433

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitajasissin toimi 31836, Resurssikeskus ja rekrytointi

Selostus asiasta:

Lähihoitajan uusi toimi 31836 täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Lähihoitaja Tiia Timmerbacka on hoitanut Lähihoitajan työtehtäviä yksikössä useiden vuosien ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen lähihoitajan toimeen (31836) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 66 § perusteella Lähihoitaja Tiia Timmerbackan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Vuorio, Hanna