Siirry sisältöön

Viranhaltija: Vuorio, Hanna

Virka-asema: Vs Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 21.09.2022 / § 21459

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitaja sissin toimi 31835, Resurssikeskus ja Rekrytointi

Selostus asiasta:

Uusi Lähihoitaja sissin toimi 31835 Resurssikeskuksessa. Lähihoitajan toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Lähihoitaja Kati Raappana on hoitanut lähihoitajan työtehtäviä yksikössä useiden vuosien ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen lähihoitajan toimeen 31835 ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 66 § perusteella Lähihoitaja Kati Raappanan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Vuorio, Hanna