Siirry sisältöön

Viranhaltija: Aalto, Tanja

Virka-asema: Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 22.09.2022 / § 21471

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Vastaavan ohjaajan virka(id: 1948)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Vastaavan ohjaajan virka (9120) on ollut haettavana 11.9.2022 klo 23.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä neljä (4). Hakijoista valittiin haastatteluun kaksi (2) henkilöä koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Perustelu / esittelijä:

Sosionomi Anna-Stina Krokfors täyttää tehtävään vaadittavat kriteerit. Hän on työkokemuksen ja osaamisen perusteella sopivin vastaavan ohjaajan virkaan.

Päätös:

Valitsen Vastaavan ohjaajan virkaan (9120) Sosionomi Anna-Stina Krokfors. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Aalto, Tanja