Siirry sisältöön

Viranhaltija: Sandström, Riikka

Virka-asema: VS palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 23.09.2022 / § 21483

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Osastonsihteerin toimi (id: 1944)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Osastonsihteerin toimi on ollut haettavana 7.9.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 17, joista 5 kutsuttiin haastatteluun ja 1 perui haastatteluun tulon. Haastattelun suorittivat Riikka Sandström, Suvi Haasala ja Saana-Leena Hakala.

Perustelu / esittelijä:

Anne Pyysalo on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin osastosihteerin toimeen.

Päätös:

Valitsen osastonsihteerin toimeen (9552) Anne Pyysalon. Tämän hetkinen sijoittuminen lähetesihteerin työtehtäviin. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Sandström, Riikka