Siirry sisältöön

Viranhaltija: Salonen, Mervi

Virka-asema: Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 11.11.2022 / § 21848

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sairaanhoitajan toimi Kannuksen yleislääketieteen osastolla (id: 2002)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 28.10.2022 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä toimeen tuli kolme (3) hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kaikki hakijat. Haastattelun suorittivat vastuualuejohtaja Mervi Salonen ja apulaisosastonhoitaja Tiina Mäkelä.

Perustelu / esittelijä:

Merja Silakka täyttää toimeen vaadittavat kriteerit. Lisäksi Merja Silakka on haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopiva sairaanhoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (20329) Merja Silakan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Koeaika toimessa on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Salonen, Mervi