Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kauppinen, Jouni

Virka-asema: Vastuualuejohtaja, lasten ja nuorten kuntoutus

Päivämäärä / pykälä: 14.11.2022 / § 21873

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kaksi (2) puheterapeutin tointa (ID: 1963)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Kaksi puheterapeutin tointa oli haettavana 28.10.2022 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin yksi hakemus.

Perustelu / esittelijä:

Hakija on pätevä ja sopiva puheterapeutin toimeen.

Päätös:

Valitsen puheterapeutin toimeen (vakanssi 30625) Elina Jokisen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kauppinen, Jouni