Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kauppinen, Jouni

Virka-asema: Vastuualuejohtaja, lasten ja nuorten kuntoutus

Päivämäärä / pykälä: 14.11.2022 / § 21874

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Toimintaterapeutin toimi (ID: 2010)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Toimintaterapeutin toimi aikuisten toimintaterapiassa oli haettavana 4.11.2022 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin yksi hakemus.

Perustelu / esittelijä:

Hakija on pätevä ja sopiva toimintaterapeutin toimeen.

Päätös:

Valitsen toimintaterapeutin toimeen (vakanssi 9780) Petra Saariketun. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kauppinen, Jouni