Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kosonen, Jaakko

Virka-asema: Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 17.11.2022 / § 21901

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kaksi (2) sairaanhoitajan tointa lasten ja nuorten psykiatrian vastuualueella (ID: 2006)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Kaksi (2) sairaanhoitajan tointa on ollut haettavana 7.11.2022 klo 15 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä kymmenen (10), joista kymmenen (10) kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat Tiina Lerbacka ja Jaakko Kosonen.

Perustelu / esittelijä:

Tuuli Ketolainen on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin sairaanhoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (5048) Tuuli Ketolaisen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kosonen, Jaakko