Siirry sisältöön

Viranhaltija: Korkiakoski-Västi, Minna

Virka-asema: Toimitusjohtaja

Päivämäärä / pykälä: 17.11.2022 / § 21908

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Perheiden palveluiden toimialuejohtajan virka (id: 1914)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Toimialuejohtajan virka on ollut haettavana 26.8.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä kymmenen (10), joista hakemusasiakirjoihin perustuvan ansioituneisuusvertailun perusteella seitsemän (7) hakijaa kutsuttiin valintaryhmän haastatteluun 5.10.2022. Toiselle haastattelukierrokselle, 18.10.2022 ja 27.10.2022, jossa oli mukana lisäksi ulkopuolinen rekrytoinnin asiantuntija, valittiin viisi (5) hakijaa. Henkilöarvointiin kutsuttiin kaksi hakijaa, Minna Lönnbäck ja Marja Paananen.

Perustelu / esittelijä:

Valintatyöryhmän yksimielisen esityksen mukaan Minna Lönnbäck on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin toimialuejohtajan virkaan.

Päätös:

Valitsen perheiden palveluiden toimialuejohtajan virkaan 1.1.2023 lukien (31076, tarkistetaan HVA:lle perustettava vakanssinumero) Minna Lönnbäckin. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Korkiakoski-Västi, Minna