Siirry sisältöön

Viranhaltija: Tallgard, Sonja

Virka-asema: Serviceförman

Päivämäärä / pykälä: 22.11.2022 / § 21951

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: En ansvarig handledartjänst (id: 2019)

Asianosaiset: Sökande

Selostus asiasta:

En tjänst som ansvarighandledare har sökts 15.11.2022 klo 12.00. Sökandena var fyra (4) till antalet, av vilka Jeanette Hagnäs och Elin Wiklund blev kallade till intervju. Wiklund tackade nej till intervjutillfället, Sonja Tallgård och Marjo Emmes valde Jeanette Hagnäs med Elin Wiklund som reserv till tjänsten.

Perustelu / esittelijä:

Närvårdare Jeanette Hagnäs är genom arbetserfarenhet, kunskap och utbildning inom service för personer med funktionsnedsättning och på grundval av det intryck som erhållits under hennes arbetstid vid Regnbågen/Solgården den lämpligaste till ansvarig handledartjänsten.

Päätös:

Jag väljer Jeanette Hagnäs till ansvarig handledartjänsten (31388). Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga av samkommunens företagsläkare. Prövotid är på sex månader.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Tallgard, Sonja