Siirry sisältöön

Viranhaltija: Witick, Petra

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 23.11.2022 / § 21965

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitajan toimi 30447, Läntinen kotihoito

Selostus asiasta:

Lähihoitajan toimi 30447 on vapautunut toimenhaltijan irtisanoutumisen johdosta. Lähihoitajan toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Lähihoitaja Suvi Tornikoski on hoitanut lähihoitajan työtehtäviä yksikössä usean vuoden ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen lähihoitajan toimeen (30447) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 66 § perusteella lähihoitaja Suvi Tornikosken. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Witick, Petra