Siirry sisältöön

Viranhaltija: Pollari, Kaisa

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 23.11.2022 / § 21963

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitajan toimi, Kotihoito/yöpartio (id: 2021)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Lähihoitajan toimi on ollut haettavana 16.11.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä kolme (3), kaikki kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat palveluesimies Kaisa Pollari ja vastuusairaanhoitaja Maria Viitasalo.

Perustelu / esittelijä:

Selina Junttila täyttää osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit. Lisäksi hän on haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin lähihoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen lähihoitajan toimeen (31775) Selina Junttilan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Pollari, Kaisa