Siirry sisältöön

Viranhaltija: Niemonen, Rasmus

Virka-asema: vs palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 23.11.2022 / § 21967

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitajasissin toimi (31844) Resurssikeskuksessa

Selostus asiasta:

Lähihoitajan uusi toimi (31844) täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Lähihoitaja Johanna Jokela on hoitanut vastaavia työtehtäviä yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan ja täyttää toimeen vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen lähihoitajasissin toimeen (31844) ilman hakumenettelyä hallintosäännön 66§ perusteella Johanna Jokelan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Niemonen, Rasmus