Siirry sisältöön

Viranhaltija: Joskitt, Veronica

Virka-asema: Palvelualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 13.01.2023 / § 22412

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kehityspoliklinikan kuntoutussuunnittelijan toimi (id: 2069)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Kehityspoliklinikan kuntoutussuunnittelija toimi on ollut haettavana 05.01.2023 klo 15.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 7, josta 6 täyttää kelpoisuusvaatimukset ja he kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut suorittivat palvelualuejohtaja Veronica Joskitt, vastuualuejohtaja ja sosiaalityöntekijä Heidi-Mari Finnilä sekä ylilääkäri Johanna Granvik.

Perustelu / esittelijä:

Anu Silvasti on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin kuntoutussuunnittelijan toimeen.

Päätös:

Valitsen kuntoutussuunnittelijan toimeen (31561) Anu Silvasti (varalla Sanna Soininen-Sääksjärvi). Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2022) mukainen rekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Joskitt, Veronica