Siirry sisältöön

Viranhaltija: Tuomivaara, Taru

Virka-asema: Osastonhoitaja

Päivämäärä / pykälä: 16.01.2023 / § 22454

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sairaanhoitajan toimi vastaanottopalveluissa (id: 2055)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 19.12.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä kuusi (6), ja hakijat haastateltiin. Haastattelun suorittivat Oh Taru Tuomivaara ja Vastuualuejohtaja Pilvi Norrena ja työntekijä edustaja sh Marketta Kupari.

Perustelu / esittelijä:

Katja Susanna Järvinen on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin sairaanhoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (20307) Katja Susanna Järvisen. Valinnassa on kuultu vastuualuejohtaja Pilvi Norrenaa. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Tuomivaara, Taru