Siirry sisältöön

Viranhaltija: Linnarinne, Tanja

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 17.01.2023 / § 22471

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitajan sijaisuus Palvelukeskus Hopijakummussa (id: 2073)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Lähihoitajan sijaisuus on ollut haettavana 02.01.2023 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä kolme (3).

Perustelu / esittelijä:

Janika Nordström on osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella sopivin lähihoitajan sijaisuuteen.

Päätös:

Valitsen lähihoitajan sijaisuuteen Janika Nordström.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Linnarinne, Tanja