Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ikääntyneiden Huoli-puhelin tarjoaa ikääntyneille asukkaille tietoa, ohjausta ja neuvontaa sekä opastusta varhaisen tuen palveluista ja kotiin saatavista palveluista. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioon perustuvat kotona asumista tukevat palvelut. Palveluohjaaja antaa arkielämään liittyvää ohjausta ja neuvontaa matalan kynnyksen periaatteella. 

Palveluohjaaja ei kuitenkaan varaa aikoja lääkärille tai hoitajalle, ei anna laboratoriotuloksia asiakkaalle tai vastaa akuutteihin terveydenhuollon kysymyksiin.

Asiakas- ja palveluohjaus tarjoaa matalan kynnyksen neuvoa, ohjausta ja tietoa ikääntyneiden palveluista tai vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat turvallista kotona asumista. Asiakas- ja palveluohjaus tukee ikääntyneiden hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus. Yhteyttä voi jatkossa siis ottaa puhelimitse neuvontapuhelimeen, kysyä ei-kiireellistä asiaa sähköisesti Omahoito- palvelusta tai pyörähtää oman alueen neuvontapisteessä. Alueelliset omais- ja perhehoitokeskusten yhteystiedot löytyvät täältä.  Akuuteissa tilanteissa tulee ottaa yhteyttä Soiten sosiaalipäivystykseen tai soittaa hätänumeroon 112.

Asiointi toisen henkilön puolesta Soitessa on mahdollista tekemällä valtuutus asioiden hoitamista varten. Valtuutuksista saa lisätietoa täältä.

Ikääntyneellä asiakkaalla on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa käytössään entistäkin sujuvammat ohjaus- ja neuvontapalvelut, joihin asiakas voi hakeutua itse eli

  • omatoimisesti itselle sopivaan aikaan käytettävät digipalvelut DigiSoitessa (esim. verkkosivut, itsearvioinnit, sähköiset viestipalvelut sekä nettiajanvaraus) 
  • asiakaspalvelu puhelimitse sekä
  • alueelliset palvelupisteet (Omais- ja perhehoitokeskukset)