Siirry sisältöön

Viranhaltija: Saarela, Helinä

Virka-asema: Talousjohtaja

Päivämäärä / pykälä: 19.01.2023 / § 22506

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Logistiikkapäällikön virka (id: 2039)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Logistiikkapäällikön virka on ollut haettavana 9.12.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 15, joista kuusi henkilöä kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina toimivat talousjohtaja Helinä Saarela, hankintajohtaja Anne Harjunpää ja tekninen johtaja Pekka Nevanperä.

Perustelu / esittelijä:

Valintapäätöksessä huomioimme hakuilmoituksessa kuvatut hakukriteerit, hakijoiden kokemuksen monipuolisissa logistiikan tehtävissä sekä haastattelussa syntyneen vaikutelman mm. motivaatiosta, yhteistyötaidosta ja kyvystä johtaa muutosta. Edellä kuvatut asiat huomioiden, katsomme Jussi Männistön olevan sopivin logistiikkapäällikön virkaan.

Päätös:

Valitsen logistiikkapäällikön virkaan (32172) Jussi Männistön. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Saarela, Helinä