Siirry sisältöön

Viranhaltija: Härkänen, Pirkko

Virka-asema: Palvelussuhdepäällikkö

Päivämäärä / pykälä: 20.01.2023 / § 22519

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Palkkasihteerin toimi 30658, Palvelussuhdeasiat

Selostus asiasta:

Palkkasihteerin toimi (30658) on vapautunut toimenhaltijan eläköitymisen johdosta. Palkkasihteerin toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Palkkasihteeri Niki Pellinen on hoitanut palkkasihteerin työtehtäviä yksikössä yli vuoden ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen palkkasihteerin toimeen (30658) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 52 §:n perusteella Niki Pellisen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Härkänen, Pirkko