Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kivelä Mika

Virka-asema: Tietohallintojohtaja

Päivämäärä: 25.1.2023

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: IT-asiantuntijan toimi (id:2031)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:
IT-asiantuntijan toimi on ollut haettavana 2.12.2022 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä toimeen tuli kahdeksan (8) hakemusta.

Perustelu / esittelijä:
Pätevyysvaatimuksena toimeen on korkeakoulututkinto tieto- ja viestintätekniikan alalta. Koska ei saatu pätevyysvaatimuksen täyttäviä hakijoita riittävästi hakijoiden vähäisen määrän vuoksi, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on siten perusteltu syy jättää toimi täyttämättä.

Päätös:
Päätän jättää IT-asiantuntijan toimen Soiten tietohallinnossa täyttämättä tässä vaiheessa. Rekrytointi mahdollisesti uusitaan myöhemmin tämän vuoden aikana.

Tästä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, sillä päätös koskee valmistelua (hyvinvointialuelaki 141 §).

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kivelä Mika