Siirry sisältöön

Viranhaltija: Niemonen, Rasmus

Virka-asema: vs palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 25.01.2023 / § 22587

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitajasissin toimi 31257, Resurssikeskus

Selostus asiasta:

Lähihoitajasissin toimi (31257) on vapautunut toimenhaltijan irtisanoutumisen johdosta. Lähihoitajasissin toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Lähihoitaja Sanna Finne on hoitanut lähihoitajan työtehtäviä yksikössä yli vuoden ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen lähihoitajasissin toimeen (31257) ilman hakumenettelyä hallintosäännön 52 §:n perusteella lähihoitaja Sanna Finnen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Niemonen, Rasmus