Siirry sisältöön

Viranhaltija: Pihlajamaa, Kai

Virka-asema: Ylilääkäri

Päivämäärä / pykälä: 07.03.2023 / § 23229

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Erikoislääkärin virka Radiologian vastuualueella (id: 2127)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Erikoislääkärin virka on ollut haettavana 13.2.2023 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä yksi (1) ja hakija haastateltiin. Haastattelun suorittivat yl Kai Pihlajamaa ja oyl Kimmo Oikari.

Perustelu / esittelijä:

Heli Mattila on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin erikoislääkärin virkaan.

Päätös:

Valitsen erikoislääkärin virkaan (1817) Heli Mattilan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Pihlajamaa, Kai