Siirry sisältöön

Viranhaltija: Hänninen, Elina

Virka-asema: Osastonhoitaja

Päivämäärä / pykälä: 09.03.2023 / § 23268

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sairaanhoitajan toimi Dialyysiyksikössä (id: 2107)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Sairaanhoitajan toimi (5843) on vapautunut toimenhaltijan siirtyessä toisiin tehtäviin.

Sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 19.2.2023 klo. 15 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä viisi (5) kappaletta ja kaksi (2) kutsuttiin haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla oli munuaistautien hoitotyön osaamista ja tämä katsottiin eduksi hakuprosessissa. Haastattelun suorittivat osastonhoitaja Elina Hänninen ja vs. apulaisosastonhoitaja Hennariikka Niemelä.

Perustelu / esittelijä:

Kristiina Kykyri on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin sairaanhoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (5843) Kristiina Kykyrin. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Hänninen, Elina